ประวัติ

Asia Biogas ปัจจุบันดำเนินงานในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนขนาด 1-10 MW ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Asia Biogas ได้ติดตั้งโครงการกว่า 90 โครงการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบต่างๆ ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ของเสียจากมันสำปะหลัง มูลสัตว์ และของเสียจากเอทานอล

ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดยทีมงานได้ยกระดับชื่อเสียงในฐานะนักพัฒนาโครงการ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) ซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและมันสำปะหลังเพื่อขยายสู่ผู้ให้บริการโซลูชันแบบกำหนดเองโดยนำเสนอโครงการ BOOT Project Construction Turnkey Construction และ Design / บริการด้านวิศวกรรม

Asia Biogas Group เป็นเจ้าของโดย บริษัท Oscar Energy Holdings Pte. จำกัด