ก๊าซชีวภาพในเอเชีย:

  • ออกแบบ
  • สร้าง
  • มีกรรมสิทธิ์ และ
  • ดำเนินการ

…โครงการก๊าซชีวภาพทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยโครงการอ้างอิงกว่า 90 แห่งและได้รับรางวัลหลายรางวัล Asia Biogas เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นก๊าซชีวภาพชั้นนำในภูมิภาคนี้

 

เรานำเสนอลูกค้าของเรา:

  • การออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับสภาพท้องถิ่น
  • อัตราการเกิดก๊าซมีเทนที่ดีที่สุดในชั้นเรียนและการลด COD
  • เพิ่มความสามารถในการทำกำไรด้วยค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงลดลง
  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ประโยชน์ของเสีย
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของพลังงาน
  • แบบจำลองการเอาท์ซอร์สสำหรับการบำบัดของเสียและการจัดหาพลังงาน

LATEST NEWS

Speech by CEO to Asia Clean Energy Forum

December 3, 2018
Biogas the Sustainable Choice for ASEAN Presentation to Asia Clean Energy Forum - Des Godson Des-Godson-Biogas-the-Sustainable-Choice-for-ASEAN-1
Read More

ABG Chairman McCoole Promotes Biogas as Solution to Deliver UN Sustainable Development Goals

April 24, 2018
Kuala Lumpur, 18 April Asia Biogas Chairman, Conor McCoole was appointed to the Committee of the Asia Pacific Biogas Alliance at
Read More

PRESS RELEASE FOR KRABI WASTE TO ENERGY CO. LTD.

March 5, 2018
26 February 2018 Krabi, Thailand PRESS RELEASE FOR KRABI WASTE TO ENERGY CO. LTD. ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ กระบี่ เวส ทู เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   Krabi Waste to
Read More

Asia Biogas Appoints Ralph Ferrell New Head of Engineering and Construction 14 December 2017

December 18, 2017
Singapore – Asia Biogas Singapore Pte Ltd (Asia Biogas) is pleased to announce the appointment of Ralph Ferrell as Group
Read More