บริษัท เอเชีย ไบโอแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และมีสำนักงานใน อินโดนีเซียและสิงคโปร์

ธุรกิจหลักของเรา มี 2 ธุรกิจคือ

  1. ออกแบบ และการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ
  2. ผลิต และจำหน่ายก๊าซชีวภาพ และไฟฟ้า เรามีโครงการ 10 แห่ง ในประเทศไทย และอินโดนีเซีย

ด้วยโครงการอ้างอิงกว่า 90 แห่งและได้รับรางวัลหลายรางวัล Asia Biogas เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นก๊าซชีวภาพชั้นนำในภูมิภาคนี้

เรามุ่งเน้นที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังและฟาร์มโคนมขนาดใหญ่ในประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย

ก๊าซชีวภาพสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับทำความร้อน ผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออัพเกรด และใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่ง (บีบอัดก๊าซชีวภาพก๊าซมีเทน) ซึ่ง ก๊าซชีวภาพ มีความโดดเด่น เพราะเป็นแหล่งพลังงานสะอาด และยังสามารถ ช่วยลดสภาสะสิ่งแวดล้อม กรองน้ำเสียที่ปนเปื้อน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก

ในปี 2017 บริษัทฯ ได้รวมกลุ่มกับ  บริษัท ไทยไบโอแก๊ซ  เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งมีโรงผลิตก๊าซชีวภาพ อยู่ 5 แห่งในประเทศไทย

ในปี 2019 บริษัทฯ ได้ทำการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ ในการเป็นตัวแทนนำเช้าและจำหน่าย อะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ Jenbacher กับบริษัท ECI จากประเทศออสเตรีย

เรานำเสนอลูกค้าของเรา:

  • การออกแบบที่ดีที่สุดสำหรับสภาพท้องถิ่น
  • อัตราการเกิดก๊าซมีเทนที่ดีที่สุดในชั้นเรียนและการลด COD
  • เพิ่มความสามารถในการทำกำไรด้วยค่าไฟฟ้าและเชื้อเพลิงลดลง
  • การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ประโยชน์ของเสีย
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือและคุณภาพของพลังงาน
  • แบบจำลองการเอาท์ซอร์สสำหรับการบำบัดของเสียและการจัดหาพลังงาน

LATEST NEWS

Testing the use of production systems and fill the tank systems of CBG gas

February 6, 2019
Testing the use of production systems and fill the tank systems of CBG gas for 24 hours (80% of production
Read More

CBG Projects in Thailand

February 6, 2019
Project to promote the production of compressed methane (CBG)
Read More

Speech by CEO to Asia Clean Energy Forum

December 3, 2018
Biogas the Sustainable Choice for ASEAN Presentation to Asia Clean Energy Forum - Des Godson Des-Godson-Biogas-the-Sustainable-Choice-for-ASEAN-1
Read More

ABG Chairman McCoole Promotes Biogas as Solution to Deliver UN Sustainable Development Goals

April 24, 2018
Kuala Lumpur, 18 April Asia Biogas Chairman, Conor McCoole was appointed to the Committee of the Asia Pacific Biogas Alliance at
Read More