เวียงจันทน์

โครงการลาวอินโดไชน่าเป็นโครงการแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับกลุ่ม Asia Biogas Group Asia Biogas จัดการและดำเนินการโครงการนี้ในนามของ TBEC โครงการผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับกระบวนการผลิตโดยใช้น้ำเสียจากโรงงานผลิตมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

THAI BIOGAS ENERGY- LAO INDOCHINA PROJECT

ชื่อโครงการ

Lao Indochina group

สถานที่ตั้ง

เวียงจันทน์ , ลาว สปป

วัตถุดิบ

แป้งมันสำปะหลัง

กำลังการผลิตของโรงงาน

600 tons starch per day

กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

18,712 Nm3

กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

11,227 Nm3

กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกต่อปี

37,000

จำนวนพนักงาน

7

เริ่มดำเนินงาน

ธันวาคม 2012