สุราษฎร์ธานี

Asia Biogas จัดการและดำเนินโครงการ ท่าฉาง ในนามของ TBEC

โครงการนี้ใช้น้ำทิ้งจากโรงงานปาล์มน้ำมันน้ำทิ้งจากโรงงานแปรรูปยางพาราและเค้กปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพนี้ใช้ในเครื่องผลิตเจนเนอร์เซอรราวเจ็ต 17 เมกกะวัตต GEW 5 เครื่องในการผลิตไฟฟาเพื่อขายใหกับกริดภายใต VSPP
โครงการ

โครงการนี้ได้รับรางวัล Energy Awards 2 รางวัลจาก Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards 2010 ในประเภท grid

THAI BIOGAS ENERGY-THACHANG 1 + 2

ชื่อโครงการ

Thachang Industry Group

สถานที่ตั้ง

สุราษฎร์ธานี , ประเทศไทย

วัตถุดิบ

น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาลม์

กำลังการผลิตของโรงงาน

150 tons per hour FFB

กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

53,080 Nm3

กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

31,848 Nm3

กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

7 MW

กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

168,000 kWh

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกต่อปี

51,000

จำนวนพนักงาน

18

เริ่มดำเนินงาน

สิงหาคม 2009