สินค้า

อะไหล่แบรนด์ ECI

เรานำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ สำหรับเครื่องยนต์ผลิตก๊าซชีวภาพ แบรนด์ Jenbacher

เราได้ทำการสต็อคอะไหล่ของ Jenbacher ซึ่งสามารถจัดส่งจากคลังสินค้าของเราใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ระยอง และกาฬสินธุ์ ในประเทศไทย สำหรับรายการที่ไม่มีสต็อกสามารถจัดส่งจากโรงงาน จาก ECI ในประเทศออสเตรียได้

                     SPARK PLUGS

Reliable mechanical strength in operation and effective heat dissipation are key factors for spark plugs.

Our spark plugs are designed with an ideal level of cold heat range and thus are able to achieve clearly longer lifetime compared to standard products. On top of that, our premium quality spark plugs require no regapping.

available for GE Jenbacher series 3, 4 and 6 and MWM TCG 2016 and TCG 2020

 

 

SPARK PLUG CONNECTORS

  • plug and play connectors and repair kits
  • available for GE Jenbacherseries 3, 4 and 6
  • available for MWM TCG 2016 and TCG 2020

 

 

   PISTON, PISTON PIN AND PISTON RINGS

○  top quality material

○  piston pin sleeve eliminates cracking

○ available for GE Jenbacher series 3 and 6

 

 

CYLINDER LINER AND SCRAPER RINGS

 

  • premium casting material
  • available for GE Jenbacher series 3, 4 and 6

 

 

   BEARINGS

○  main bearings , camshaft bearings

○  conrod bearings and bushings

○  thrust rings

○  available for GE Jenbacher series 3 and 6

 

CYLINDER HEAD GASKETS

○  special curved gaskets

○  available for GE Jenbacher series 3, 4 and 6

 

 

SEALS AND GASKETS

Novapress 850 technology significantly reduces sealing defects caused by aging.

Our exhaust gas sealings made of Novapress PREMIUM XP eliminate sticking, which minimizes cleaning efforts.

 

ECI Product B.1

ECI_spark plugs