สระบุรี

Asia Biogas ดำเนินการและบริหารโครงการก๊าซชีวภาพที่ บริษัท ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

ก๊าซชีวภาพถูกส่งไปยังโรงงานเจ้าภาพเพื่อแทนที่การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหนักในเตาสำหรับความร้อนในกระบวนการและเพื่อใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

THAI BIOGAS ENERGY-CHAO KHUN AGRO PRODUCT PROJECT

ชื่อโครงการ

Chao Khun Agro Products Co.,Ltd

สถานที่ตั้ง

สระบุรี , ประเทศไทย

วัตถุดิบ

แป้งมันสำปะหลัง

กำลังการผลิตของโรงงาน

200 tons starch per day

กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

34,300 Nm3

กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

20,580 Nm3

กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

48,000

จำนวนพนักงาน

13

เริ่มดำเนินงาน

ธันวาคม 2006