ระยอง

Asia Biogas ดำเนินโครงการจัดการและดำเนินโครงการกิจรุ่งเรืองซึ่งผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้น้ำเสียจากโรงงานผลิตมันสำปะหลัง

ก๊าซชีวภาพถูกขายให้กับโรงงานเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก

ก๊าซชีวภาพส่วนเกินจะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 1.4 เมกะวัตต์ซึ่งขายให้โรงงา

THAI BIOGAS ENERGY-KITROONGRUANG PROJECT

ชื่อโครงการ

Kitroongruang Tapioca Factory Ltd. Part.

สถานืี่ตั้ง

ระยอง , ประเทศไทย

วัตถุดิบ

แป้งมันสำปะหลัง

กำลังการผลิตของโรงงาน

150 tons starch per day

กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

23,275 Nm3

กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

13,965 Nm3

กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1.4 MW

กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

33,600 kWh

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

17,000

จำนวนพนักงาน

13

เริ่มดำเนินงาน

กันยายน 2005