พังงา

Asia Biogas จัดการและดำเนินโครงการ โชควัลลภา ในนามของ TBEC โครงการนี้ใช้กากปาล์มน้ำมันและเค้ก Decanter จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเป็นหลักในการผลิตก๊าซชีวภาพ

ผลิตไฟฟ้าได้ 2.8 เมกะวัตต์ซึ่งจำหน่ายให้กับกฟภ. ภายใต้โครงการ VSPP

โครงการนี้ได้รับรางวัล Energy Awards 2 รางวัลจาก Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards 2015 - ในหมวด grid

THAI BIOGAS ENERGY-CHOCK WALLAPHA PROJECT

ชื่อโครงการ

Chock Wallapha Co., Ltd.

สถานที่ตั้ง

พังงา , ประเทศไทย

วัตถุดิบ

น้ำเสียจากการผลิตน้ำมันปาลม์

กำลังการผลิตของโรงงาน

80 tons per hour FFB

 กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

19,240 Nm3

กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

11,544 Nm3

กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2.8 MW

กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

67,200 kWh

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

41,000

จำนวนพนักงาน

13

เริ่มดำเนินงาน

March 2015

หมดสํญญาเมื่อ

January 2030

% OWNERSHIP BY TBEC

100%

OTHER SHAREHOLDERS