ชลบุรี

โครงการ Swine Waste to Energy ดำเนินโครงการโรงบำบัดก๊าซชีวภาพ 2 แห่งในฟาร์มของ Eastern Labs ที่จังหวัดชลบุรี

โครงการสร้างพลังงานเพื่อการบริโภคภายในฟาร์ม

Asia Biogas กำลังเจรจาขายสินทรัพย์เหล่านี้

SWINE WASTE TO ENERGY – ELS

ชื่อโครงการ

Eastern Farm

สถานที่ตั้ง

ชลบุรี , ประเทศไทย

วัตถุดิบ

ของเสียจากหมู

กำลังการผลิตของโรงงาน

6,000 sow

กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

6,000 Nm3

กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

3,600 Nm3

กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

380 kW

กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

9,000 kWh

จำนวนพนักงาน

8

เริ่มดำเนินงาน

ธันวาคม 2009