ชลบุรี 2

โครงการ Swine Waste to Energy ดำเนินโครงการโรงบำบัดก๊าซชีวภาพ 2 แห่งในฟาร์มของ Eastern Labs ที่จังหวัดชลบุรี

โครงการสร้างพลังงานเพื่อการบริโภคภายในฟาร์ม

Asia Biogas กำลังเจรจาขายสินทรัพย์เหล่านี้

SWINE WASTE TO ENERGY – ELG

 ชื่อโครงการ

Eastern Farm # 1

สถานที่ตั้ง

ชลบุรี , ประเทศไทย

 วัตถุดิบ

ของเสียจากหมู

กำลังการผลิตของโรงงาน

30,000 grower

กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

8,000 Nm3

 กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

4,800 Nm3

กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1 MW

กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

12,000 kWh

จำนวนพนักงาน

5

 เริ่มดำเนินงาน

มกราคม 2010