กาฬสินธุ์ – 3

Asia Biogas จัดการและดำเนินโครงการจิรัฐพัฒนา ซึ่งใช้น้ำเสียจากโรงงานผลิตมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

ก๊าซชีวภาพถูกขายให้กับโรงงานเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหนัก

ก๊าซชีวภาพส่วนเกินจะผลิตไฟฟ้าได้ 2.0 เมกะวัตต์ซึ่งขายให้โรงงา

THAI BIOGAS ENERGY-JIRATPATTANA PROJECT

 ชื่อโครงการ

Jiratpattana Agriculture Co.,Ltd.
 ที่ตั้ง  กาฬสินธุ์ , ประเทศไทย

 วัตถุดิบ

 มันสำปะหลัง

 กำลังการผลิตของโรงงาน

 200 ตันแป้ง/วัน

 กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

 34,500 Nm3

 กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

 20,700 Nm3

 กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 2.0 MW

 กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

 48,000 kWh

 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

 24,000

 จำนวนพนักงาน

 14

  เริ่มดำเนินงาน

 สิงหาคม 2016