กาฬสินธุ์ – 2

Asia Biogas ร่วมกับ Toyota Tsusho เป็นเจ้าของและดำเนินการโครงการ ที่โรงงาน AMSCO ในกาฬสินธุ์
แก๊สถูกขายให้กับเจ้าของโครงการเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงความร้อน

CASSAVA WASTE TO ENERGY

 ชื่อโครงการ

Asia Modified Starch

 สถานที่ตั้ง

กาฬสินธุ์ , ประเทศไทย

 วัตถุดิบ

แป้งมันสำปะหลัง

 กำลังการผลิตของโรงงาน

300 tons dry starch / day

 กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

20,000 m3

 กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

12,000 m3

 กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

40,000

 จำนวนพนักงาน

20

 เริ่มดำเนินงาน

กุมภาพันพันธ์ 2007