กาฬสินธุ์ – 1

 

Kalasin Waste To Energy ใช้น้ำเสียจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพถูกขายให้กับเจ้าของโรงงานเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทำความร้อนในเครื่องอบแห้งของโรงงาน

KALASIN WASTE TO ENERGY

 ชื่อโครงการ

Siam Product

 สถานที่ตั้ง

กาฬสินธุ์ , ประเทศไทย

 วัตถุดิบ

แป้งมันสำปะหลัง

กำลังการผลิตของโรงงาน

300 tons dry starch / day

 กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

12,000 Nm3

 กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

7,200 Nm3

 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

22,000

 จำนวนพนักงาน

15

 เริ่มดำเนินงาน

มีนาคม 2007