กระบี่

ใช้ POME และ Decanter Cake จากเจ้าของโรงงานเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CAT ขนาด 2 x 1.2 เมกะวัตต์

กำลังส่งออกไปจำหน่ายให้กับกฟภ. และขายภายใต้สัญญา PPA ของ VSPP

KRABI WASTE TO ENERGY

 ชื่อโครงการ

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาลม์น้ำมันกระบี่

 สถานที่ตั้ง

กระบี่ , ประเทศไทย

 วัตถุดิบ

POME

 กำลังการผลิตของโรงงาน

45 tons per hour FFB

  กำลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวัน

24,000 Nm3

 กำลังการผลิตมีเทนต่อวัน

14,400 Nm3

 กำลังการผลิตติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2.2 MW

 กำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัน

52,800 kWh

 ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก

45,000

จำนวนพนักงาน

12

 เริ่มดำเนินงาน

มกราคม 2016