น้ำมันปาล์ม

Asia Biogas เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจน้ำมันปาล์มมีโอกาสเพิ่มรายได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานและการทำไร่


ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเราเราสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจาก POME, EFB และ Decanter Cake โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 6.1 MW จากโรงงานขนาด 45 ตันต่อชั่วโมง นอกจากนี้ยังสามารถย่อยสลายของเสียจากการเพาะปลูกเช่นต้นปาล์มน้ำมันและใบไม้ได้เพื่อช่วยในการฟื้นตัวพลังงานขณะที่ยังคงรักษาธาตุอาหารในดิน

ในแก๊สน้ำมันปาล์มก๊าซชีวภาพมักใช้สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่มักมีข้อ จำกัด ในการเชื่อมต่อกับตะแกรงไฟฟ้า ในสถานการณ์เช่นนี้ก๊าซชีวภาพสามารถใช้สำหรับการผลิตความร้อนในหม้อไอน้ำและสามารถอัพเกรดและแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพอัด (bioCNG / CBG)


ในฐานะที่เป็น bioCNG ก๊าซชีวภาพสามารถขนส่งได้ง่ายขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับลูกค้าที่ใช้ในการขนส่งหรืออุตสาหกรรม Asia Biogas สามารถให้บริการระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรแบบครบวงจรซึ่งผลิตพลังงานความร้อนหรือ bioCNG

ระบบที่ยั่งยืน

ก๊าซชีวภาพมีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน: ลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนเปลี่ยนเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่ยังปิดวัฏจักรสารอาหารและส่งกลับสารอาหารลงสู่ดิน รวมถึงการผลิตพลังงานระบบของเรายังช่วยบำบัดของเสียจากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มลด COD ได้มากกว่า 95% และผลิตน้ำที่อุดมไปด้วยสารอาหารเพื่อการชลประทาน


ด้วยระบบย่อยอาหารของ EFB ระบบของเรายังผลิต biofertiliser ที่อุดมไปด้วยสารอาหารซึ่งเป็นสารควบคุมดินที่ดีเยี่ยม

BIOGAS จากน้ำมันปาล์ม – กุญแจสู่น้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน